Shop Reflectie

waarom shop reflectie anders is dan mystery shopping?

Voorbereiden op een interne winkelwedstrijd, supermarkt van het jaar verkiezing óf wil je weten hoe het eigen personeel presteert op gebied van klantvriendelijkheid en servicegerichtheid? Deze shopreflectie is het startpunt van de verbetering en daar kom ik graag bij ondersteunen!

Shop reflectie gaat nét een stap verder dan mystery shopping. Behalve dat er wordt gekeken naar service gerichtheid, en kwaliteit aspecten wordt er ook gekeken naar de potentie op de winkelvloer. Is het beleid dat op HK wordt gevoerd ook zichtbaar op de vloer? Hoe is de balans tussen logistiek en commercie? Op welke wijze kan er meer verdiend worden op dezelfde meters. De meest succesvolle winkel is de winkel die zowel logistiek op orde is, die weet op commercieel vlak de juiste keuzes te maken, een juiste sfeerbeleving heeft én personeel in dienst heeft dat oog heeft voor de klant. De consument aan de winkel binden gebeurt niet meer alleen op prijs,  er moet weer gekeken worden hoe je met het juiste personeelbestand, sfeerbeleving en een logistiek en commercieel goede winkel de consument voor je kan winnen.

 

Draagt mijn personeel de juiste servicegerichtheid, en kwaliteit uit die ik van ze verwacht?

Op de vrijdagmiddag is mijn winkelbeeld niet optimaal, hoe zou ik die kunnen verbeteren?

Op welke wijze kan ik optimaal  gebruik maken van de beschikbare vloermeters in combinatie met additionele displays? 

 

De werkwijze

Voorafgaand het bezoek zal er een korte briefing zijn met daarin aandachtspunten die vanuit de ondernemer/ filiaalmanager gewenst zijn, deze punten zullen extra aandacht krijgen tijdens het bezoek.

Het Shop reflectie bezoek zal op, voor de winkel, een onbekende dag en tijdstip plaats vinden. Tijdens het bezoek wordt er gelet op een 4-tal onderdelen; Personeel, Product, Promotie en Potentie. Er wordt tijdens het bezoek zo min mogelijk de aandacht getrokken om geen verwarring te creëren. Er zullen geen opnames of foto’s gemaakt worden van de mensen. Tijdens de boodschappentrip zullen er notities gemaakt worden. Na afloop kan er om  toestemming worden gevraagd voor het maken van foto’s. Na afloop van het bezoek  zal er direct een verslag gemaakt worden en wordt de ondernemer op de hoogte gesteld dat het bezoek heeft plaats gevonden. Het heeft de voorkeur om op korte termijn het verslag te bespreken en het evaluatie gesprek in te plannen zodat er kort geschakeld kan worden met de bevindingen.

Shop reflectie is geschikt voor zowel filialen als franchise binnen de supermarkt.