Result Managing

Het werkt altijd fijn voor zowel werkgever als werknemer wanneer er duidelijkheid is over resultaten, beoordelingen en beloningen. Wanneer het lastig is als werkgever om dit op papier te zetten en te managen kan ik hierbij helpen.

Het is belangrijk om een goed lopende cyclus te hebben waarbij doelstellingen helder geformuleerd zijn, functioneringsgesprekken gevoerd kunnen worden en aan het einde van het (boek)jaar een beoordelingsgesprek met passende beloning wordt besproken. Dit geeft de werknemer transparantie, hij weet wat hij moet doen en ook of dit succesvol is geweest of dat er nog ontwikkelpunten zijn.

Op welke onderdelen kan er  hulp ingeschakeld worden?

  1. Bij het opstellen van de missie, de visie en doelstellingen
  2. Doelstellingen formulier
  3. (Half) jaarlijkse beoordelingen (met name op gesprekstechnieken