Coaching on the Job

Coaching on the job kun je omschrijven als een intensieve vorm van begeleiding. Op een persoonlijke manier wordt er feedback gegeven en reflectie toegepast om iemands vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen maar ook om juist de vinger op de zere plek te leggen. Bij coaching on the job ga ik mee naar de klantengesprekken of de coaching vindt plaats op de eigen werkplek. Er wordt op een objectieve manier gekeken naar het functioneren en er zal op feitelijke wijze reflectie worden gegeven zodat er met praktische adviezen stappen voorwaarts gemaakt kunnen worden. Deze vorm van coaching heeft als doel om bij mensen het reflectieve vermogen te vergroten. Door de inzichten die zelf zijn verkregen werkt het stimulerend om eigen competenties verder te ontwikkelen.

Kwaliteit op maat gemaakt; zo kan een coaching on the job traject  worden omschreven; met aandacht voor eigen persoonlijke talenten en ontwikkelpunten de theorie aan de praktijk koppelen.

DE WERKWIJZE

Het meest efficiente programma voor coaching on the job is om in een afgeschermde periode van 4 maanden 6 maal een coaching on the job sessie te hebben. Hierbij kan het een sessie zijn van een ochtend of middagdeel waarbij er meerdere verkoopgesprekken plaats vinden of juist een hele dag. Voorafgaand aan de sessie ontvang ik graag de gegevens van de klant en wat het doel is van het gesprek. Na afloop van het verkoopgesprek vind het reflectiegesprek plaats en is er ruimtevoor het bespreken van de bevindingen. Binnen 3 werkdagen wordt er een reflectieverslag opgestuurd met daarin de bevindingen en tips voor ontwikkeling. Na het verkoopgesprek wordt er direct een nieuwe afspraak gepland waarbij elementen van de voorgaande gesprekken naar voren komen en waarin de ontwikkeling te zien is. Na de periode van 4 maanden volgt een afsluitend verslag die ook meegenomen kan worden in een persoonlijk ontwikkelplan of beoordelingsronde.

Welke onderdelen worden besproken?

 

Verkoop vaardigheden zijn een must voor het voeren van een goed verkoopgesprek. Maar wat zijn nu die vaardigheden en hoe kun je die ontwikkelen? We hebben het dan onder andere over ;

  • Ken je eigen productaanbod/ dienst
  • Welke uitstraling heb ik en welke zou passen binnen de organisatie
  • Toepassen van fases in het verkoopgesprek
  • Luisteren
  • Vragen stellen
  • Samenvatten
  • Creatief en inventief zijn
  • Oplossingsgericht zijn
  • Overtuigen
  • Onderhandelen